KALINI beschikt over een klachten opvolgingssysteem en behandelt jouw klacht met respect. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst ontvangen wij per voorkeur tijdig via mail. Beschrijf in jouw email volledig en duidelijk wat de klacht betreft en welke gebreken er geconstateerd zijn.

 

Bij KALINI ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een onverhoopt langere verwerkingstijd vraagt, wordt je door KALINI binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien jouw klacht onverhoopt niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.